Hindu Bhakti Stotras (Devotional Hymns) Index
Hari Namashtakam
Translated by P. R.Ramachander

Text, Lyrics, Meaning, Translations of Stothras of Lord Vishnu, Purusha Suktam, Vishnu Sahasra Namam, Narayana Suktam, Achyuthashtakam, Dattatreya Stotram, Krishna Ashtakam, Mukunda Mala, Madhurashtakam, Nama Ramayana, Nrusimha Stotram, Vishnu Suktam
Sri Kesavachyutha mukunda Radangapane,
Govinda, madhava Janardhana dhanavare,
Narayanamarapathe, srijagannivasa,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani. 1

Hey toungue, always repeat the sweet letters,
Kesava*, Achyutha, Mukunda, He who holds the wheel,
Govinda, Madhava, Janardhana, killer of asuras,
Narayana, lord of devas, and he who lives all over the universe.
* For meaning of these names look in Vishnu Sahasranama translation.

Sri deva deva, madhusudhana, saranga pane,
Damodhararnva nikethana, Kaida bhaare,
Viswambharabharana bhooshitha bhumipala,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani. 2

Hey toungue, always repeat the sweet letters,
Lord of lords, killer of Madhu, He holds Saranga,
Damodhara, he who sleeps on the sea, enemy of Kaidabha,
He who dresses with universe and the king who is well ornamented.

Sri Padma lochana, gada dhara, Padmanabha,
Padmesha padma pada pavana, padma pane,
Peethambara ambara ruche ruchiravathara,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani. 3

Hey toungue, always repeat the sweet letters,
He who has eyes like lotus, he who holds the mace,
He who has lotus on his belly, He who is the Lord of Lakshmi,
He who has soft feet like the lotus, he who holds a lotus,
He who wears yellow silk, he who wears the sky and
He who has very interesting incarnations.

Srikantha kousthubha dhararthi harabjapane,
Vishno, Trivikrama, maheedhara, dharma setho,
Vaikunta vasa, vasudhadhipa, Vasudeva,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani. 4

Hey toungue, always repeat the sweet letters,
Consort of Sri, holder of Kousthubha, killer of troubles,
Holder of lotus flower, Vishnu, Trivikrama, lifter of earth,
Bridge to Dharma, He who lives in Vaikunta,
King of the earth, Son of Vasudeva.

Sri Narasimha Narakanthaka, kanthamurthe,
Lakshmipathe, garudavahana, sesha sayin,
Kesi pranasana, sukesi kireeta moule,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani. 5

Hey toungue, always repeat the sweet letters,
Narasimha, killer of hell, loved God,
Lord of Lakshmi, rider of eagle, he who sleeps on Sesha,
Stealer of life of Kesi and Leader of those praised by women.

Sri vathsa lanchana, surarshabha shankapane,
Kalpantha varidhi vihara hare murare,
Yagnesa yagnamaya yagnabhugadhi deva,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani. 6

Hey toungue, always repeat the sweet letters,
He who has the mark of Sri Vathsa and lord of the devas holding a conch,
He who is the Vishnu who killed Mura and he who would play in the water at deluge,
He Who is the god of Yagna* and is full of yagna and is the primeval God who enjoys Yagna.
* Fire sacrifice.

Sri Rama ravana ripo,raghu vamsa ketho,
Sithapathe, dasaradathmaja, Rajasimha,
Sugreevamithra mruga vedhana chapa bane,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani. 7

Hey toungue, always repeat the sweet letters,
Rama who is the enemy of Ravana, the star of the clan of Raghu,
Lord of Sita, son of Dasaratha, lion among kings,

Sri Krishna vrushnivara yadhava radhikesa,
Govardhanodharana kamsa vinasa soure,
Gopala venu dhara pandu suthaika bandho,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani. 8

Hey toungue, always repeat the sweet letters,
Krishna, the blessing of Vrushni clan, cowherd, lord of Radha,
He who lifted Govardhana, He who killed Kamsa,
Gopala, He who holds the flute and friend of the sons of Pandu.

Ithyashtakam Bhagavatha sathatham naro yo,
Namangitham patathi nithya mananya chetha,
Vishno param padamupaithi punarna jathu,
Mathu payodhara rasam pibadeeha sathyam. 9

That man who reads this octet of the names,
Of God daily with mind focused on reading,
Would attain the ultimate place of Vishnu,
And would truly never, ever drink mother’s milk.

« previous stotra devotional hymns index next stotra »

  More Related Strotras
  Bhagawan Manasa Pooja
  Bhaja Govindam (Moha Mudgara)
  Govindashtakam
  Sri Krishnashtakam
  Lakshmi Nrsimha Karavalamba Stotra
  Rama Bhujangam
  Ranganathashtakam
  Shat Padi Stotra
  Vishnu Bhujanga Prayata Stotram
  Achyuthashtakam
  Bala Mukundashtakam
  Bheeshma Sthuthi
  Brahma Krutha Rama Sthuthi
  Dasavathara Bhujanga Sthavam
  Dasavatara Stotra [Desika]
  Dasavatara Stotra [Jayadeva]
  Sri Datta Sharana Ashtakam
  Sri Datta Sthavam
  Dattatreya Kavacham
  Dattatreya Stotram
  Gopala Ashtakam
  Gopika Geetham
  Govinda Damodara Stotram
  Guruvayupuresa Suprabatham
  Haryashtakam
  Hari Nama Mala Stotram
  Hari Namashtakam
  Hari Sarana Sapthakam
  Sri Hari Stotram
  Indra Krutha Krishna Stotram
  Kaivalya Ashtakam
  Krishnashtakam [2]
  Sri Krishna Stotram
  Madhurashtakam
  Mukunda Mala
  Nama Ramayana
  Nandakumarshtakam
  Narasimha Mangalam
  Narayana Kavacham
  Narayana Stotram
  Narayana Suktam
  Runa Vimochana Sri Nrusimha Stotram
  Parasurama Stotram
  Prahlada Sthuthi
  Pratha Smarana Rama Stotram
  Pratha Smarana Stotram
  Radhakrishnashtakam
  Ramashtakam
  Sri Rama Hrudhayam
  Rama Mangalasasanam
  Sri Rama Raksha Stotra
  Rama Sthava Raja
  Mahadeva Krutha Rama Sthuthi
  Sri Ranganatha Stotram
  Saptha Sloki Gita
  Vairagya Panchakam
  Vamana Stotram
  Vasudeva Krutha Krishna Stotram
  Venkatesa Suprabhatam
  Vishnu Suktam
  Vishnu Sthava Raja
 Devotional Hymns
  Bhakti Stotras (Devotional Hymns) Index
  Devi Stotras
  Vishnu Stotras
  Shiva Stotras
  Ganapathi Stotras
  Subrahmanya Stotras
  Hanuman Stotras
  Stotras by Adi Shankaracharya
 Hindu Temples
  Vishnu Temples
  Shiva Temples
  Krishna Temples
  Rama Temples
  Ganapathi Temples
  Hanuman Temples
  Narasimha Temples
  Lakshmi Temples
 Latest Additions
  Shirdi Sai Baba Mandir, Suwane
  Shree Shakti Mandir of Atlanta
  India Cultural and Religious C
  Hindu Temple of Atlanta, River
  Hindu Temple of Augusta
  Hare Krishna Temple, Georgia
  Shree Swaminarayan Temple (ISS
  Swaminarayan Mandir (BAPS), Bo
  Swaminarayan Mandir, Orlando
  South Florida Hindu Temple