Hindu Bhakti Stotras (Devotional Hymns) Index
Vishnu Suktam
Translated by P. R.Ramachander

Text, Lyrics, Meaning, Translations of Stothras of Lord Vishnu, Purusha Suktam, Vishnu Sahasra Namam, Narayana Suktam, Achyuthashtakam, Dattatreya Stotram, Krishna Ashtakam, Mukunda Mala, Madhurashtakam, Nama Ramayana, Nrusimha Stotram, Vishnu Suktam
Vishnornukam veeryani pravodham ya parthivani
vimame rajaasi yo askabhaya duthara

Sadastham vichakramanas threthorukayo

We would sing the valorous deeds,
Of that Vishnu who has measured even the dust,
Of that Vishnu who prevents the worlds above from falling,
Of that Vishnu who measured the three worlds in three steps,
And of that Vishnu who is praised by the great

Vishno raratamasi Vishno prushtamasi,
Vishno sjnapthrastho ,
Vishno syurasi,
Vishnor druvamasi ,
Vaishnavamasi vishnave twa.


You are like forehead of Vishnu**,
You are like the behind of Vishnu,
You are like the two legs of Vishnu,
You are like the nerves of Vishnu,
You are like the bones of Vishnu,
And hey , yaga mandapa*,
You are in entirety like Vishnu,
And to get his grace, I worship you.

Sahana navathu.Sahanou bunakthu. Saha veerya karavavahai.
Tejaswinaa vadheedamasthu maa vidwishavahaii.
Om shanthi, shanthi, shanthi.

Let Brahmam protect the teacher-student duo,
And also protect us,
We would work with vigour,
Let our learning be lustrous,
Let not we quarrel among ourselves,
Let there be peace, peace and peace.


« previous stotra devotional hymns index next stotra »

  More Related Strotras
  Bhagawan Manasa Pooja
  Bhaja Govindam (Moha Mudgara)
  Govindashtakam
  Sri Krishnashtakam
  Lakshmi Nrsimha Karavalamba Stotra
  Rama Bhujangam
  Ranganathashtakam
  Shat Padi Stotra
  Vishnu Bhujanga Prayata Stotram
  Achyuthashtakam
  Bala Mukundashtakam
  Bheeshma Sthuthi
  Brahma Krutha Rama Sthuthi
  Dasavathara Bhujanga Sthavam
  Dasavatara Stotra [Desika]
  Dasavatara Stotra [Jayadeva]
  Sri Datta Sharana Ashtakam
  Sri Datta Sthavam
  Dattatreya Kavacham
  Dattatreya Stotram
  Gopala Ashtakam
  Gopika Geetham
  Govinda Damodara Stotram
  Guruvayupuresa Suprabatham
  Haryashtakam
  Hari Nama Mala Stotram
  Hari Namashtakam
  Hari Sarana Sapthakam
  Sri Hari Stotram
  Indra Krutha Krishna Stotram
  Kaivalya Ashtakam
  Krishnashtakam [2]
  Sri Krishna Stotram
  Madhurashtakam
  Mukunda Mala
  Nama Ramayana
  Nandakumarshtakam
  Narasimha Mangalam
  Narayana Kavacham
  Narayana Stotram
  Narayana Suktam
  Runa Vimochana Sri Nrusimha Stotram
  Parasurama Stotram
  Prahlada Sthuthi
  Pratha Smarana Rama Stotram
  Pratha Smarana Stotram
  Radhakrishnashtakam
  Ramashtakam
  Sri Rama Hrudhayam
  Rama Mangalasasanam
  Sri Rama Raksha Stotra
  Rama Sthava Raja
  Mahadeva Krutha Rama Sthuthi
  Sri Ranganatha Stotram
  Saptha Sloki Gita
  Vairagya Panchakam
  Vamana Stotram
  Vasudeva Krutha Krishna Stotram
  Venkatesa Suprabhatam
  Vishnu Suktam
  Vishnu Sthava Raja
 Devotional Hymns
  Bhakti Stotras (Devotional Hymns) Index
  Devi Stotras
  Vishnu Stotras
  Shiva Stotras
  Ganapathi Stotras
  Subrahmanya Stotras
  Hanuman Stotras
  Stotras by Adi Shankaracharya
 Hindu Temples
  Vishnu Temples
  Shiva Temples
  Krishna Temples
  Rama Temples
  Ganapathi Temples
  Hanuman Temples
  Narasimha Temples
  Lakshmi Temples
 Latest Additions
  Shirdi Sai Baba Mandir, Suwane
  Shree Shakti Mandir of Atlanta
  India Cultural and Religious C
  Hindu Temple of Atlanta, River
  Hindu Temple of Augusta
  Hare Krishna Temple, Georgia
  Shree Swaminarayan Temple (ISS
  Swaminarayan Mandir (BAPS), Bo
  Swaminarayan Mandir, Orlando
  South Florida Hindu Temple